60,8 proc. badanych uważa, że Zbigniew Ziobro i jego partia Solidarna Polska powinni opuścić rząd. Przeciwną opinię prezentuje 26,8 proc. respondentów. Pozostałe 12,5 proc. to liczba osób, które nie mają w tej kwestii zdania. To dane pochodzące z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobro na czele jest przeciwna ustaleniom ostatniego unijnego szczytu w Brukseli. Chodzi głównie o mechanizm "pieniądze za praworządność".

Badanym zdano pytanie "Czy Zbigniew Ziobro i jego partia Solidarna Polska w proteście przeciwko ustaleniom podjętym na szczycie państw Unii Europejskiej powinni opuścić rząd?". 

38,4 proc. respondentów zdecydowanie popiera takie rozwiązanie. Mniej pewnie, bo "raczej tak" odpowiedziało 22,4 proc. pytanych. 

Zdecydowanie przeciwnych wyjściu Solidarnej Polski z rządu jest 11,3 proc. badanych. 15,5 proc. osób zadeklarowało odpowiedź "raczej nie". 

Odsetek zbliżony do powyższych wyników prezentuje grupa, która "nie wie" lub twierdzi, że "trudno powiedzieć" coś na ten temat. To 12,5 proc. badanych Polaków. Większość kobiet (68,2 proc.), które wzięły udział w badaniu jest zdania, że Ziobro i jego partia powinni opuścić rząd. W przypadku mężczyzn odsetek ten już nie jest tak wysoki. 53,6 proc. panów chce odejścia Solidarnej Polski. Przeciwnego zdania jest natomiast 33,3 proc. pytanych. 

To mieszkańcy dużych miast (od 250 tys. do 500 tys. osób) stanowią największą grupę zwolenników odejścia ugrupowania Zbigniewa Ziobry z rządu. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 100 proc. pytanych.  

Preferencje polityczne mają znaczenie?

Warto dodać, że za wyjściem Solidarnej Polski z koalicji jest ponad 20 proc. zwolenników Zjednoczonej Prawicy. 

Wśród wyborców opozycji takie rozwiązanie cieszy się bardzo dużym poparciem przekraczającym 80 proc. 

Wyjątkiem są tu mniej stanowczy zwolennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15. Za zdecydowanym odejściem partii Ziobry z rządu jest zaledwie 3 proc badanych. 48,8 proc. respondentów deklaruje, że raczej tego chce. Podobnie, bo 48,1 proc. uczestników badania nie ma w tej kwestii zdania. 

Badanie wykonano metodą CATI w dniach 11-12.12.2020 roku na grupie 1000 osób.