Coraz więcej Polaków chciało być zmienić tradycyjny etat na samo zatrudnienie - pisze "Rzeczpospolita". Jak wynika z badania firmy doradczej Kelly Services, w Polsce ponad jedna trzecia przedstawicieli tzw. pokolenia X, czyli obecnych 30 - 45-latków, planuje założyć firmę.

Chęcią sprawdzenia się w biznesie niewiele ustępują najbardziej przedsiębiorczemu pokoleniu Y, czyli 20 - 30-latkom, wśród których prawie czterech na dziesięciu zamierza założyć własną firmę.

Rzadziej o starcie w biznesie mówią pracownicy 45+ - tzw. pokolenie Boomers. Wśród nich nieco ponad jedna czwarta ma takie plany. Za to właśnie oni wyróżniają się gotowością do zamiany etatu na bardziej elastyczną formę pracy - samozatrudnienie.

O ile 17 proc. wszystkich badanych Polaków uważa je za bardzo atrakcyjną propozycję, o tyle w grupie 45+ takie opinie wyraża już ponad jedna piąta pracowników, a w pokoleniu X - prawie co piąty. Wraz z tymi, którzy oceniają to jako całkiem dobry pomysł, prawie sześciu na dziesięciu pracowników z dłuższym stażem zaakceptowałoby zamianę etatu na niezależną współpracę.