Od kilku dni trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w warszawskiej siedzibie Poczty Polskiej - dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM. Kilkunastu agentów CBA zabezpiecza różne dokumenty; między innymi z przetargów i zamówień publicznych.

Według naszych informacji, tak szczegółowa kontrola w Poczcie Polskiej to efekt zawiadomienia złożonego m.in. przez związki zawodowe.

Po pierwsze, może mieć to związek z wciąż planowaną likwidacją kilkuset placówek. Chodzić może o kontrakty na dostarczanie sprzętu dla wszystkich pracowników Poczty. Nieoficjalnie mówi się o zakupie kurtek i toreb dla listonoszy.

Podejrzenia mógł też wzbudzić przetarg na sprzęt informatyczny kupowany przez władze Poczty.

Agenci CBA będą badać wszystkie zamówienia publiczne zawierane przez kierownictwo Poczty Polskiej w latach 2007-2010. Kontrola ma potrwać do maja, ale nie wykluczone, że zostanie wydłużona do dziewięciu miesięcy.