Majątki nie tylko Janusza Palikowa i Mirosława Drzewieckiego, ale również oświadczenia majątkowe 14 osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie kontroluje Centralne Biuro Antykorupcyjne - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". Prześwietlanie dotyczy m.in. majątku sędziego Sądu Najwyższego, który wydawał korzystne wyroki dla Ryszarda Sobisiaka.

Agenci sprawdzają oświadczenia majątkowe, które co roku składa ok. 300 tys. osób pełniących funkcje publiczne. Weryfikacja dochodów jest dokładna i długotrwała, obejmuje m.in. działające w Polsce banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i rejestry nieruchomości. Biuro zbiera także informacje drogą operacyjną, czyli np. od tajnych współpracowników, z podsłuchów czy inwigilacji komputerów.