Sąd Rejonowy w Gnieźnie skazał byłych policjantów na karę roku więzienia z warunkowym jej zawieszeniem. Byli oskarżeni ws. śmierci mężczyzny. Karolina F. i Filip S., wezwani na interwencję do pijanego 36-latka, zamiast podjąć odpowiednie działania, zawieźli go do lasu. Tam mężczyzna zmarł.

Karolina F. i Filip S. od części zarzutów zostali uniewinnieni. Sąd uznał natomiast ich winę dotyczącą tego, że na początku maja 2018 roku w Pobiedziskach jako funkcjonariusze policji "działając w zamiarze bezpośrednim nie wypełnili swoich obowiązków służbowych w zakresie realizacji działań ustawowych policji (...) w ten sposób, że w trakcie pełnienia służby patrolowej nie przeprowadzili zgodnie z poleceniem przełożonej interwencji wobec Piotra M.".

Jak wskazał sąd, policjanci nie sprawdzili stanu zdrowia mężczyzny oraz tego, czy był pod wpływem alkoholu, "pomimo że znajdował się w stanie wskazującym na znaczny stopień nietrzeźwości i niemożność samodzielnego poruszania się oraz utrzymania równowagi, nie zapewniono mu pomocy medycznej".

Sąd, uznając winę oskarżonych, zaznaczył, że pozostawili oni Piotra M. w lesie, narażając go "na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Dodał, że policjanci w momencie interwencji mogli przewidzieć możliwość tego, przez co "działali na szkodę interesu prywatnego Piotra M. poprzez narażenie jego życia i zdrowia, naruszenie jego godności i prawa do ludzkiego traktowania, jak również na szkodę interesu publicznego, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie organów policji, jako formacji służącej społeczeństwu" - wskazywał sędzia.

Sąd wymierzył w piątek Karolinie F. i Filipowi S. karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat, kary grzywny, a także czteroletni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Proces byłych policjantów rozpoczął się we wrześniu 2019 roku. Karolina F. i Filip S. zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych podczas przeprowadzanej interwencji, bezprawne pozbawienie wolności, nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także niedopełnienie obowiązków w związku z realizacją nakazu zatrzymania oskarżonego. Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat więzienia.