​Na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej (Podkarpackie) udaremniony został nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów, w tym m.in. pytonów i węży boa .

Egzotyczne zwierzęta znajdowały się w czterech starannie zabezpieczonych styropianowych pojemnikach. Zwierzęta znajdowały się w busie, którym podróżowało siedmiu obywateli Ukrainy. Kierowca nie posiadał dokumentów koniecznych do określenia gatunków zwierząt oraz zezwalających na ich legalny przewóz przez granicę.

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli zwierzęta i zwrócili się o pomoc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Na przejście graniczne przybyli ekspert z ZOO oraz koordynator ds. CITES z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przeprowadzili oni wstępną identyfikację gadów i płazów. Okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską, ograniczającą handel pewnymi gatunkami zwierząt.

W busie przewożono 69 pytonów królewskich, 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, 9 biczogonów, cztery warany kolczastoogonowe, dwa okazy boa madagaskarskiego oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt to ok. 50 tys. euro.

W sprawie przewożonych okazów objętych ochroną CITES wszczęto postępowanie karne. Natomiast postępowania w sprawie pozostałych okazów prowadzi policja.

Zwierzęta zostały przekazane na kwarantannę do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Przewóz przez granicę okazów objętych ochroną CITES, bez uprzedniego przedstawienia do odprawy stosownych zezwoleń, jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES zwana również Konwencją Waszyngtońską, ogranicza handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu gatunkami, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie może być szkodliwe dla ich przetrwania.