„Nie chcemy ograniczać działalności escape roomów, ale musi ona być prowadzona w warunkach bezpieczeństwa. Żadne pragnienie zysku nie powinno odbywać się jego kosztem” - powiedział po odprawie dotyczącej wdrożenia zmian prawnych odnośnie funkcjonowania tego typu lokali premier Mateusz Morawiecki.

„Nie chcemy ograniczać działalności escape roomów, ale musi ona być prowadzona w warunkach bezpieczeństwa. Żadne pragnienie zysku nie powinno odbywać się jego kosztem” - powiedział po odprawie dotyczącej wdrożenia zmian prawnych odnośnie funkcjonowania tego typu lokali premier Mateusz Morawiecki.
Inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali 436 pokoi zagadek, w 222 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości / Marcin Bielecki /PAP

W MSWiA odbyła się odprawa dotycząca wdrożenia zmian prawnych odnośnie funkcjonowania tzw. escape roomów. Miała ona związek ze styczniowym pożarem w koszalińskim lokalu tego typu, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Escape roomy, czyli pokoje zagadek, są popularne zwłaszcza wśród młodzieży. Zabawa polega na wydostaniu się z zamkniętego pokoju w określonym czasie, dzięki rozwiązaniu logicznych zagadek. W Polsce moda na tę zabawę rozpoczęła się przed kilkoma laty.

 Inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali 436 pokoi zagadek, w 222 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości - poinformowała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 80 obiektów została wyłączona z użytkowania, natomiast w 74 przypadkach nałożono mandaty karne. Minister dodała, że wynikiem kontroli będą m.in. zmiany w prawie budowlanym.

Szefowa MPiT poinformowała, że podczas pierwszych kontroli przeprowadzonych przez służby podległe resortowi administracji i spraw wewnętrznych oraz inspektorów nadzoru budowlanego napotkano trudności związane z identyfikacją podmiotów, które powinny podlegać kontroli.

Dodała, że w związku z tym resort przedsiębiorczości i technologii przygotował rozwiązanie, które ma ułatwić identyfikację podmiotów prowadzących różne formy działalności rozrywkowej w obiektach zamkniętych.

Takiego kodu dzisiaj nie ma w polskiej klasyfikacji działalności i o przygotowanie takiej specjalnej klasyfikacji zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Statystycznego właściwego w tym obszarze. Z tego, co wiem pan prezes Głównego Urzędu Statystycznego przygotował już stosowne rozporządzenie - powiedziała Emilewicz.

Od 5 stycznia do 7 lutego także straż pożarna skontrolowała 520 escape roomów.  Stwierdzono prawie 2 tys. uchybień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali - poinformował szef MSWiA Joachim Brudziński.

Brudziński przypomniał, że MSWiA przygotowało nowelizację rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które weszło ono w życie 29 stycznia. Zmienione rozporządzenie uszczegóławia m.in. przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym.