Projekt nowelizacji uchwały o powołaniu bankowej komisji śledczej wróci do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich – zdecydowali posłowie. Za zgłoszonym przez PO wnioskiem o odesłanie projektu do komisji głosowało 350 posłów, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Posłowie odesłali projekt do komisji, ponieważ zamówiona ekspertyza prawna zwróciła uwagę na niekonstytucyjność niektórych zapisów uchwały. Dalszymi losami komisji bankowej Sejm ma się zająć na następnym posiedzeniu, czyli 14 marca.

Komisja śledcza powołana w marcu ubiegłego roku miała zbadać "rozstrzygnięcia dotyczące przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.". Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że uchwała o powołaniu komisji jest niezgodna z konstytucją, konieczna stała się zmiana treści uchwały.

Zgodnie z projektem nowelizacji uchwały zaproponowanym przez Prezydium Sejmu oraz Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich, nowa komisja śledcza miałaby m.in. badać prawidłowość i celowość działań rządu, premiera, ministra finansów, ministra skarbu i ministra przekształceń własnościowych w procesie przekształceń sektora bankowego.