Większość zarządów banków komercyjnych będzie rekomendować niewypłacanie dywidendy za rok 2008 i przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszy – poinformowała w raporcie Komisja Nadzoru Finansowego. Podano również, że w ubiegłym roku 42 banki komercyjne przeznaczyły na zwiększenie funduszy lub pokrycie strat z lat ubiegłych 7 miliardów złotych, pozostawiając na dywidendę i pozostałe cele 4,5 miliarda.

Komisja rekomendowała wcześniej bankom bardzo ostrożne podejście do dywidendy i przeznaczenie jak największej części zysków za 2008 rok na zasilenie funduszy własnych.

W razie wypłacenia dywidendy i niskiego, zdaniem nadzoru, poziomu kapitałów, banki nie mogą liczyć na zgodę na zaliczenie do funduszy własnych pożyczek podporządkowanych.

KNF poinformowała również, że nie zaobserwowała transakcji mogących mieć znamiona nieuzasadnionego transferowania środków do podmiotów macierzystych.