Leszek Balcerowicz nie ubiega się o stanowisko dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ma do wykonania ważne obowiązki w kraju. Jest prezesem NBP - wyjaśnia szefowa biura prasowego Narodowego Banku Polskiego.

Od kilku dniu Balcerowicz wymieniany był, m.in. przez BBC i londyński dziennik "The Guardian", jako kandydat na stanowisko szefa MFW. Ustępujący dyrektor Funduszu Horst Koehler zostanie prawdopodobnie prezydentem Niemiec.

Zgodnie z przyjętym kilkadziesiąt lat temu podziałem, stanowisko szefa Funduszu przypada Europie, a stanowisko prezesa Banku Światowego Stanom Zjednoczonym. Dlatego kandydaci na miejsce po Koehlerze to prawie wyłącznie Europejczycy.

23:30