Interwencja zbrojna w celu obalenia Saddama Husajna byłaby naruszeniem prawa międzynarodowego. Według „The Financial Times” taką wykładnię przedstawili premierowi Tony’emu Blairowi w poufnej ekspertyzie prokurator królewski i państwowy radca prawny.

Wyjaśnili oni, że prawo międzynarodowe dopuszcza akcję wojskową w celu poparcia rezolucji ONZ, ale wyklucza wojnę jako narzędzie służące do zmiany reżimu. Stawia to Blaira w trudnej sytuacji, bo wielokrotnie deklarował on swe poparcie dla amerykańskich planów obalenia Saddama Husajna.

04:20