Andrzej Gwiazda, Marek Kamiński i Benedykt Czuma zostali zgłoszeni przez senatorów do kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W przyszłym tygodniu dwóch z nich Senat ma wybrać jako swoich przedstawicieli w kolegium.

Kolegium IPN nie pracuje od września 2006 r., kiedy wygasła 7-

letnia kadencja jego poprzedniego składu. Siedmiu członków Kolegium wybiera Sejm, a dwóch - Senat. Pozostałych dwóch wskazuje prezydent.

Andrzej Gwiazda (kandydat PiS) jest jednym z założycieli "Solidarności", współautorem 21 postulatów sierpniowych, sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych. Gwiazda od lat jest skonfliktowany z Lechem Wałęsą, któremu zarzuca agenturalną przeszłość i zaprzeczenie ideałom Sierpnia'80.

Kandydatem senatorów Prawa i Sprawiedliwości jest również historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Marek K. Kamiński. (Został już zgłoszony jako jeden z kandydatów posłów PiS do Kolegium IPN).

Senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili do Kolegium IPN Benedykta Czumę. To jeden z członków organizacji "Ruch", którzy w 1971 r. zostali skazani na kilka lat więzienia za "utworzenie nielegalnej organizacji", "przygotowania do obalenia przemocą ustroju", druku i kolportażu bezdebitowych wydawnictw.