Przemówieniem Andrzeja Dudy przed Pałacem Prezydenckim mają zakończyć się uroczystości związane z objęciem przez niego urzędu prezydenta RP. Wcześniej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Andrzej Duda złoży przysięgę prezydencką - a tym samym formalnie obejmie urząd prezydenta - w czasie uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych izb Sejmu i Senatu. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzy je o godzinie 10:00. Wcześniej do Sejmu przybędzie para prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy, a kilka minut później - prezydent elekt z żoną Agatą.

Przed Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda złoży uroczystą przysięgę:

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

Przysięgę można zakończyć słowami: Tak mi dopomóż Bóg.

Następnie prezydent wygłosi orędzie.

Na uroczystość zaprzysiężenia zaproszeni zostali byli prezydenci, byli premierzy i byli marszałkowie Sejmu oraz Senatu, a także członkowie rządu, którzy nie są posłami lub senatorami. Zaproszenie otrzymali również prezesi sądów i trybunałów, prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych, europosłowie (według parytetów klubowych) i korpus dyplomatyczny.

Swoich gości zaprosił prezydent elekt.

Według informacji z Kancelarii Sejmu, w uroczystości ma wziąć udział około 600 gości. Ci zaproszeni przez prezydenta elekta obejrzą uroczystość zaprzysiężenia na telebimie w Sali Kolumnowej Sejmu. Najbliższa rodzina Andrzeja Dudy zasiądzie na sejmowej galerii.

Po zaprzysiężeniu, w pokoju sejmowym nr 39, Andrzej i Agata Dudowie spotkają się z Bronisławem i Anną Komorowskimi. Około godziny 10:30, w holu głównym Sejmu, prezydent Duda pożegna Bronisława Komorowskiego, który opuści budynek parlamentu.

Prezydent Duda złoży następnie kwiaty przed tablicami upamiętniającymi byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i innych parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a także przed tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Około 10:40 Duda ma spotkać się z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu, po spotkaniu przejdzie do gabinetu prezydenta w korytarzu marszałkowskim w Sejmie, za około 11:35 opuści budynek parlamentu.

Po uroczystości w Sejmie nowo zaprzysiężony prezydent weźmie udział we mszy, która rozpocznie się o 11:50 w warszawskiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Jak poinformował rzecznik Kurii Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński, mszy będzie przewodniczył przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, a homilię ma wygłosić prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak. Udział w mszy wezmą również metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz i nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Po mszy prezydent złoży w krypcie archikatedry kwiaty na grobie prezydenta Gabriela Narutowicza, przed tablicą upamiętniającą prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na grobach prezydenta Ignacego Mościckiego i prymasa Józefa Glempa. Następnie para prezydencka przejdzie do nawy z sarkofagiem prymasa Stefana Wyszyńskiego i także tam prezydent złoży kwiaty.

O godzinie 13:30 para prezydencka przejdzie do Zamku Królewskiego, gdzie o 14:00 odbędzie się uroczystość przekazania prezydentowi odznak: Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Na trasie do Zamku będzie stał szpaler żołnierzy, a parę prezydencką ma przywitać dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund.

Podczas uroczystości zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Dudy.

O godzinie 15:00 para prezydencka zostanie uroczyście powitana w Pałacu Prezydenckim przez szefa Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego. Możliwe, że prezydent pokona trasę z Zamku do Pałacu Prezydenckiego piechotą. W pałacowej kaplicy złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz ministrów i pracowników prezydenckiej kancelarii, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Następnie przejdzie do swojego gabinetu.

O godzinie 15:30 na pl. Piłsudskiego Andrzej Duda przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Zaplanowano tam również jego wystąpienie. Po ceremonii przejęcia zwierzchnictwa prezydent w asyście szefa Sztabu Generalnego WP złoży kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza i wpisze się do księgi pamiątkowej.

Głowa państwa jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mianuje szefa Sztabu Generalnego i innych dowódców, nadaje stopnie wojskowe. W czasie pokoju sprawuje pieczę nad wojskiem za pośrednictwem ministra obrony narodowej, zaś na czas wojny mianuje, na wniosek premiera, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. To właśnie prezydent, także na wniosek premiera, w razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony RP.

Po zakończeniu uroczystości prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie, prawdopodobnie pieszo, wróci do Pałacu Prezydenckiego.

Na placu przed Pałacem planowane jest około 16:10 kolejne wystąpienie Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda pokonał ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich 24 maja. Duda zdobył w nich 51,55 procent głosów, Komorowski - 48,45 procent.

(edbie)