Od poniedziałku opolski NFZ rozpoczyna akcję informacyjną "Pozwól na SOR walczyć o życie". "Chcemy przypomnieć pacjentom, że szpitalne oddziały ratunkowe mają inne zadania niż przychodnie czy szpitalne izby przyjęć" - tłumaczy Barbara Pawlos z NFZ w Opolu.

Akcja informacyjna obejmie wszystkie placówki służby zdrowia w regionie, gdzie zostaną m.in. wywieszone plakaty z informacjami na temat zasad funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i miejsc, gdzie pacjenci mogą szukać pomocy w nagłych przypadkach - podkreśla Barbara Pawlos z NFZ w Opolu.

SOR to nie miejsce, gdzie można sobie zrobić badania

Szpitalne oddziały ratunkowe powstały w celu niesienia pomocy w wyjątkowych przypadkach, gdy choremu potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Tymczasem wytworzyła się praktyka, zgodnie z którą część pacjentów traktuje SOR-y jako miejsce, gdzie można szybko zrobić sobie badania lub skrócić czas dotarcia do lekarza specjalisty. W efekcie mamy na SOR-ach niepotrzebne kolejki, a ich kadra często musi zajmować się przypadkami, które równie dobrze zaopatrzy szpitalna izba przyjęć czy punkt nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej - zaznacza.

NFZ przypomina, że miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzami są przychodnie POZ, działające od godziny 8.00 do 18.00. Potem należy szukać pomocy lekarskiej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W razie zagrożenia życia należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć, która działa w każdym szpitalu całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

W ostateczności można udać się na szpitalny oddział ratunkowy, jednak należy pamiętać, że pierwszeństwo na SOR-ach mają pacjenci przywożeni karetkami i śmigłowcem w ramach systemu ratownictwa medycznego.