3,6 mln pielgrzymów przybyło w 2014 r. na Jasną Górę. To nieco więcej niż w 2013 roku – wówczas sanktuarium odwiedziło 3,5 mln osób.

Służby Prasowe Jasnej Góry podały, że w 2014 roku w sanktuarium pojawiły się 194 ogólnopolskie pielgrzymki, które zgromadziły 927 tys. osób. Do najliczniejszych należały pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, rolników i Odnowy w Duchu Świętym. Do Częstochowy przybywali też m.in. pocztowcy, kolejarze, nauczyciele, pszczelarze i bankowcy. Wśród gości zagranicznych dominowali Niemcy, Włosi, Amerykanie, Hiszpanie i Francuzi.

Do częstochowskiego sanktuarium w minionym roku przyszło 128 tys. osób w 266 pieszych pielgrzymkach. Z kolei Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze udzielił w 2014 roku pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej około 24 tys. osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod jego stałą opieką jest 650 rodzin.