Czesław Miłosz - wybitny poeta, pisarz, eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla zmarł wczoraj w Krakowie w swoim domu. Miał 93 lata. Zostanie pochowany prawdopodobnie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Był historykiem literatury, tłumaczem. Laureatem Nagrody Nobla został w 1980. Czesław Miłosz urodził się w 1911 roku w Szetejnach na Litwie.

Szetejnie wywarły ogromny wpływ na całą twórczość Czesława Miłosza, który praktycznie na każdym kroku odwoływał się do pamiętanych z młodości litewskich – jak je nazywał – wspomnień i krajobrazów. Nie mniejszy wpływ na jego twórczość miała Rewolucja Październikowa, której miał okazję przyjrzeć się z bliska. Ojciec Czesława Miłosza został powołany do rosyjskiej armii. Obrazy z tamtego okresu odnaleźć można w „Dolinie Issy” czy też w niezwykłym życiorysie, który poeta napisał „Czesław Miłosz – autoportret przekorny”.

Miłosz debiutował w 1930 roku wierszami „Kompozycja i podróż”. Był także współzałożycielem grupy poetyckiej „Żagary”. Miał także przygodę z radiem – od jesieni 1935 roku pracował jako referent literacki w polskim radiu w Wilnie.

Ludzie z wiekiem hardzieją, Miłosz pokorniał - mówi bp Tadeusz Pieronek. Do ostatka był poczuwany jako człowiek potrzebny - to Józefa Hennelowa. Zawsze jest za wcześnie - powiedział pisarz Jerzy Pilch. czytaj więcej

Podczas wojny brał udział w działalności konspiracyjnej. Po wojnie współpracował m.in. z paryską Kulturą, publikując wiersze, prozę i eseje literackie. W 1980 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Akademia szwedzka w uzasadnieniu Nagrody Nobla dla mnie mówi o tym, że przedstawiam zagrożenie człowieka w świecie gwałtownych konfliktów - mówił sam Miłosz.

Tak o przyznaniu wyróżnienia mówił 24 lata temu profesor Lars Ilenszten - sekretarz komitetu noblowskiego: Czytam książki pana Miłosza od 6 już lat z rosnącym zafascynowaniem i jestem przekonany, że ta nagroda jest jedną z najlepszych Nagród Nobla przyznanych w ostatnich latach.

Rok po przyznaniu nagrody, gdy Miłosz wyładował na lotnisku w Krakowie o swoim sukcesie mówił tak: Kiedy się przemawia do wielu ludzi najczęściej niestety mówi się banały. Nie chciałbym zaczynać od tego. Dla mnie obecność tutaj nie jest tak łatwa jak wielu ludzi może myśleć, dlatego że zawsze podkreślam, że byłem człowiekiem bardzo prywatnym, kameralnym i cały ten nagły rozgłos zaskoczył mnie.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa chciałby by Czesław Miłosz, honorowy obywatel tego miasta został pochowany właśnie tu: Jeżeli rodzina wyrazi zgodę, to uważam, że najodpowiedniejszym miejscem na pochówek byłaby Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Jak się dowiedzieliśmy, propozycję prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, przyjęła rodzina poety. Czesław Miłosz zmarł dziś około godziny 11.00. Powodem śmierci były dolegliwości układu krążenia.

WIĘCEJ NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ CZESŁAWA MIŁOSZA