Zabużanie przegrali bitwę, ale mają szansę wygrać wojnę. Ze "spychanym" przez administrację problemem ich roszczeń, które szacowane są na 7 miliardów złotych, już wkrótce będzie musiał uporać się rząd.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj co prawda skargę Zabużan na działalność premiera, ale po uzasadnieniu orzeczenia w szeregach Zabużan zapanowała euforia.

Skarga dotyczyła bezczynności premiera, który odmówił opublikowania w Dzienniku Ustaw umów, zawartych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z rządami radzieckich republik Białorusi i Ukrainy. Ta publikacja - według Zabużan - jest o tyle ważna, że wytrąciłaby sędziom argument, że Skarb Państwa nie może wypłacać odszkodowań w oparciu o nieobowiązujące, bo nieopublikowane prawo.

Sąd stwierdzając, że to nie premier zawinił, wskazał prawdziwego winnego nieopublikowania umów. A tym winnym jest minister spraw zagranicznych, który ma obowiązek zwrócić się z takim wnioskiem do szefa rządu. Bez wniosku ministra premier tutaj ogłosić wniosku nie może. A zatem – jeżeli nie może tego zrobić bez wniosku ministra – to odpowiedź jest prosta: to nie premier jest w zwłoce... - brzmiało sędziowskie uzasadnienie.

Nie premier, a minister – to już wiadomo. Dlatego mecenas Roman Nowosielski już jutro zamierza wysłać do MSZ wniosek o jak najszybszą publikację umów. W przypadku kolejnej zwłoki obrońca Zabużan zapowiada poważne konsekwencje: W tym momencie ma skargę na swoją bezczynność plus zawiadomienie o przestępstwie, bo dzisiaj sąd powiedział, że istnieje obowiązek. Żarty się skończyły.

Poza tym, jak podkreśla Nowosielski, sąd przyznał Zabużanom rację we wszystkich innych punktach, dotyczących przede wszystkim ważności umów zawartych przez PKWN. Tę ważność od początku kwestionowali pełnomocnicy rządu.

Tak więc to orzeczenie, które tylko z pozoru jest porażką Zabużan, wkrótce stanie się nie lada problemem dla rządu. Roszczenie przesiedlonych Polaków są szacowane na 7 mld zł. W naszej administracji już teraz panuje popłoch, związany z ewentualnymi wypłatami. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa niemal całkowicie wstrzymała sprzedaż ziemi...

FOTO: Archiwum RMF

05:45