Zakaz pracy z dziećmi, przymusowe leczenie i monitoring po odbyciu kary - to zmiany w prawie, które mają wspomóc walkę z pedofilami. Popierają je rzecznik praw dziecka, ministrowie oraz sejmowa komisja sprawiedliwości.

Jednak proponowane zmiany prawne będą skuteczne tylko wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Co więcej, zakaz pracy z dziećmi można stosować w instytucjach państwowych lub samorządowych. Niestety, w przypadku stowarzyszeń lub fundacji kontrola nie istnieje, chyba że równocześnie będą ograniczone prawa obywatelskie.

Równie dużym zagrożeniem jest Internet. Według ostatnich statystyk średnio 20 procent dzieci korzystających w ciągu ostatniego roku z internetu otrzymało propozycje o charakterze seksualnym. I chociaż, jak mówi szef MSWiA, policja skutecznie likwiduje pedofilskie strony internetowe, wobec stron zarejestrowanych za granicą jest bezsilna. Podobnie nauka, bowiem nie można rozpoznać pedofila, zanim nie skrzywdzi dziecka.

Czy możliwa jest skuteczna walka z pedofilią? To pytanie wróciło po zatrzymaniu znanego psychologa - Andrzeja S. Policjanci zatrzymali go koło śmietnika, gdzie były zdjęcia z dziecięcą pornografią, więcej znaleźli u psychologa w mieszkaniu. czytaj więcej

Według policyjnych statystyk, w Polsce corocznie ujawnia się 10 tysięcy przypadków pedofilii i przemocy seksualnej wobec dzieci. Ostatnio dolnośląscy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Piły, który zamieszczał w internecie zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci.