Senat opowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem 70-proc. podatku od wyjątkowo wysokich odpraw wypłacanych przez spółki Skarbu Państwa. Nie zgłoszono poprawek. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Senat opowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem 70-proc. podatku od wyjątkowo wysokich odpraw wypłacanych przez spółki Skarbu Państwa. Nie zgłoszono poprawek. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.
Senatorowie podczas posiedzenia /PAP/Marcin Obara /PAP

W głosowaniu wzięło udział 89 senatorów. Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 59 senatorów, 30 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Tym samym nie były głosowane poprawki zgłoszone przez senatorów PO. Przewidywały one wprowadzenie trzymiesięcznego vacatio legis dla zmian oraz objęcie nowym podatkiem tylko wypłat dla osób podlegających ustawie kominowej.

Wiceminister finansów Konrad Raczkowski uspokajał, że nie ma zagrożenia, iż przygotowane zmiany zostałyby uznane za niezgodne z konstytucją. W prawie podatkowym każdą optymalizację prawa powinno się robić - z punktu widzenia resortu finansów i państwa - bardzo szybko. Jeżeli ona jest za długo procedowana, to rynek się na to przestawia i z dniem wejścia w życie jest ona bezwartościowa lub oddziałuje na małą liczbę podmiotów - mówił wiceminister.

Zgodnie z uchwaloną w środę przez Sejm nowelą, 70 proc. podatek ma dotyczyć odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wypłacanych prezesom i członkom zarządów spółek z udziałem m.in. Skarbu Państwa, czy samorządu terytorialnego. Podatek ma być naliczany od wypłat przekraczających określone limity.

W przypadku odpraw jako próg podatkowy przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, a wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji zaproponowano wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. i objąć dochody uzyskane po tej dacie.