W Poznaniu po raz pierwszy poza krajami Unii Europejskiej odbywa się zgromadzenie ogólne Rady Gmin i Regionów Europy. W stolicy Wielkopolski ponad 700 osób zastanawia się nad przyszłością samorządów w nowej powiększonej Wspólnocie.

Członkowie Rady Gmin i Regionów Europy nie zajmują się sprawami, z którymi – jak tłumaczy Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich - każda gmina czy powiat radzi sobie sama, np. z naprawą dróg, ale omawia takie problemy jak imigracja czy edukacja.

Właśnie jutro duża część debaty zostanie poświęcona zagadnieniu imigracji, bo to już w wielu krajach europejskich jest dużym problemem, a dla krajów, które niedługo staną się członkami UE, problemem się stanie - wyjaśnia Porawski. Ważne jest, abyśmy mogli wykorzystać doświadczenia tych państw, które od lat próbują integrować imigrantów ze swoim społeczeństwem.

Edukacja zaś to jedno z podstawowym zadań samorządów.

Rada walczy też o utrzymanie programu miast i gmin bliźniaczych, który niestety nie jest dobrze postrzegany w Brukseli. Dodajmy, że Polska jest w czołówce krajów wykorzystujących fundusze przeznaczone na ten program.

Posłuchaj także relacji reportera RMF Dariusza Golińskiego:

Foto Archiwum RMF

15:05