Jak dowiedziało się RMF, Komisja Europejska wyśle do Polski aż 9 ostrzeżeń za niewypełnianie zobowiązań negocjacyjnych. Po raz pierwszy Bruksela otwarcie zarzuca rządowi Leszka Millera próby ograniczenia niezależności Narodowego Banku Polskiego.

UE przekazała przekazała Warszawie raport na temat przestrzegania przez Polskę zobowiązań członkowskich. Dwa z zawartych w nim unijnych ostrzeżeń są nowe w porównaniu z uwagami, które skierowane zostały do Warszawy już w lutym.

Po pierwsze, Bruksela wyraźnie staje po stronie prezesa NBP Leszka Balcerowicza, a Leszka Millera krytykuje za zakusy na autonomię banku. Niezależność Banku Centralnego jest jednym z warunków przyjęcia wspólnej waluty euro. Komisja z niepokojem obserwuje próby wyssania z NBP tzw. rezerwy walutowej i przeznaczenia jej na inny cel, co proponuje minister finansów Grzegorz Kołodko.

Po drugie nowym elementem wśród zarzutów jest krytyka za braki w dostosowaniu do unijnych norm higieny naszych rzeźni i zakładów mleczarskich oraz brak odpowiedniej kontroli weterynaryjnej na naszej wschodniej granicy.

Bruksela ponownie wpisała na listę z ostrzeżeniami rybołówstwo i przepływ towarów, mimo że jeszcze kilka dni temu minister ds. europejskich Danuta Hubner mówiła o przełomie w dostosowaniu do unijnych norm na tych obszarach.

Zdaniem Brukseli wciąż brak odpowiedniej kontroli połowów na Bałtyku. W dziedzinie przepływu usług stosujemy natomiast, niezgodne z europejskim prawem, wymogi dotyczące znajomości języka polskiego, co uznawane jest za protekcjonizm.

FOTO: Archiwum RMF

07:10