RMF wygrywa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. NSA przyznał rację radiu RMF, które zaskarżyło szereg postanowień koncesji przyznanej radiu w maju ubiegłego roku. NSA podważył legalność rozstrzygnięcia Krajowej Rady o odebraniu radiu prawa do nadawania programów lokalnych.

NSA zakwestionował też szereg innych ograniczeń i obowiązków nielegalnie zapisanych w tej koncesji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może stawać ponad prawem - wynika z dzisiejszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W tej sytuacji Rada będzie musiała wrócić między innymi do sprawy rozszyć regionalnych odebranych radiu postanowieniami ubiegłorocznej koncesji.

O decyzji NSA reporterzy RMF rozmawiali z Kazimierzem Gródkiem, ekspertem w dziedzinie mediów elektronicznych, oraz z Andrzejm Zarębskim, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Foto: Archiwum RMF