64 procent Polaków dobrze ocenia RMF FM. Takie są wyniki najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Z badań wynika, że nasza stacja jest dobrze oceniana przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, mieszkańców miast i kadrę kierowniczą.

Większość Polaków dobrze ocenia działalność RMF. „Zdecydowanie dobrze” ocenia nas 20, a „raczej dobrze” 44 % rodaków. Najlepiej wypadamy w oczach ludzi młodych: 88 % - 18-24 lata, 85 % - 25 –34 i 73 % - 35-44 lata.

Z badań wynika także, że jesteśmy stacją dla ludzi dobrze wykształconych: najwięcej pozytywnych opinii o RMF wyrażają bowiem ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem – odpowiednio 71 % i 73%. Dobre oceny i uznanie mamy zarówno wśród mieszkańców małych jak i dużych miast – po 69 %.

Słucha nas i dobrze ocenia kadra kierownicza i inteligencja: 74% z nich wyraziło – według CBOS - taką właśnie opinię. Podobnie uważa 82 procent prywatnych przedsiębiorców. Dobre zdanie (87 %) mają o nas także studenci i uczniowie: 31 % oceniło RMF „zdecydowanie dobrze”, a 56 % raczej dobrze.

06:00