W Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyła się wczoraj debata nad niedawną uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zakazała radiu RMF FM emisji lokalnych pasm programowych - czyli wiadomości regionalnych i popularnych wśród kierowców lokalnych trafików. Przypomnijmy, że RMF FM posiada prawo emisji tych pasm tylko do 25 maja. Po tym terminie - na mocy uchwały Rady - musimy zaprzestać lokalnych emisji.

Niestety żaden z dziewięciu członków KRRiT nie zaszczycił Komisji swoją obecnością, więc dyskusja nie była pełna. Wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o likwidacji oddziałów lokalnych RMF FM nie udzielono. Posłowie byli więc zdani na informację prasową - taką, że powodem jest "dbałość o lokalne stacje radiowe". Tylko, że: "Nie sposób zgadnąć w jaki sposób emisja serwisów drogowych, emisja informacji pogodowych czy informacji lokalnych zagraża rynkowi lokalnej radiofonii" - powiedział w imieniu RMF FM prawnik stacji Kazimierz Gródek. Na posiedzeniu obecny był szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy Andrzej Goszczyński, w którego ocenie Rada wsparła swoją decyzją wykupujące i łączące się w sieci stacje lokalne, konsorcja Plusa, Agory i Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. "RMF założył po prostu jedną stację nadawczą, która została rozbudowana, rozpączkowała i miała prawo do rozszczepienia reklam. Tamci natomiast wykupili nadawców lokalnych" - to ocena stanu faktycznego. Stan prawny natomiast wygląda następująco: "Nie może być po prostu tak, że konstytucyjny organ państwa w sposób nierównoprwany traktuje klientów, którzy przychodzą przed jego oblicze, ponieważ nie mają innego wyjścia". Kilkunastu posłów przysłuchiwało się temu mocno zdziwionych. Najwyraźniej nie zdawali sobie wcześniej sprawy z tego jak, wygląda polski rynek radiowy. Po dość jałowej, bo pozbawionej jednej ze stron dyskusji - posłowie zgodzili się, że Prezydium Komisji musi doprowadzić do spotkania z KRRiT i wyjaśnienia zarzutów. "Postawiono jedno dobre pytanie - czy taka Krajowa Rada w ogóle jest do czegokolwiek potrzebna? Zauważyłem, że przedstawiciele Krajowej Rady nie mają zamiaru wytłumaczyć komisji, w jaki sposób traktują podmioty uczestniczące w procedurze koncesyjnej i nie mają zamiaru odpowiadać na bardzo poważne zarzuty, bo zarzut naruszenia prawa przez Krajową Radę jest zarzutem powiedziałbym śmiertelnym, ponieważ wiąże się z odpowiedzialnością konstytucyjną" - powiedział po posiedzeniu jeden z członków prezydium Tomasz Wełnicki z AWS. Do spotkania członków Prezydium Komisji Kultury z członkami KRRiT powinno dojść w najbliższych dniach. Obradom Komisji przysłuchiwał się nasz reporter Tomasz Skory:

Skutki decyzji rady to między innymi utrata pracy przez około 200 osób. Radio RMF FM nie będzie w stanie zorganizować także tegorocznej Inwazji Mocy. Jedna z największych akcji promocyjnych w Europie i całkowicie nowatorska impreza w skali kraju była od lat przygotowywana w oparciu o struktury regionalne RMF FM. Jednak uchwała Krajowej Rady prowadzi do likwidacji oddziałów, a ich brak nie pozwoli radiu RMF FM przygotować imprez masowych w regionach.

Przypomnijmy, że KRRiT podtrzymała swoją decyzję zakazującą RMF FM prawa do emisji lokalnych pasm programowych. Pod pozorem ochrony "interesów stacji lokalnych", KRRiT demontuje sieć oddziałów RMF FM, których program niejednokrotnie był jedynym źródłem informacji lokalnej. To w praktyce oznacza, że z końcem maja nie usłyszycie informacji o sytuacji na drogach Waszego regionu i relacji z najważniejszych wydarzeń w Waszych miastach. Jednocześnie pracę straci dwie trzecie pracowników jednego z największych wolnych i niezależnych mediów w kraju. Rada argumentując swoją decyzję ochroną lokalnych stacji, jednocześnie dopuściła do zniszczenia rynku lokalnych nadawców. Swoją niekontrolowaną, niespójną polityką doprowadziła do przejęcia większości lokalnych stacji przez inne podmioty i utworzenia ogólnopolskich sieci, które poza muzyką nie mają innych propozycji programowych dla słuchaczy. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji "Krajowa Rada powinna stać na straży wolności słowa w radiu i telewizji, bronić samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnić otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji". Naszym zdaniem podjęta przez Radę uchwała stoi w jawnej sprzeczności z duchem ustawy. Wybitnie ogranicza naszą samodzielność, godzi w interesy słuchaczy i pluralistyczny charakter mediów.

06:45