Prezydent jest rozczarowany decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - przekazał w swoim oświadczeniu Dariusz Szymczycha, minister w Kancelarii Prezydenta. Mimo apelu Aleksandra Kwaśniewskiego, większość członków Rady postanowiła nie podawać się do dymisji.

Według prezydenta większość członków Rady nie zdecydowała się na dymisję, zasłaniając się wykonywaniem swoich obowiązków, które muszą być kontynuowane. Decyzja Rady - według prezydenta - wskazuje, że jej członkowie nie mają po prostu poczucia odpowiedzialności za efekty swojej pracy.

Prezydent podtrzymuje swoje zdanie o tym, że Rada w całości powinna podać się do dymisji. Stworzyłoby to warunki do uporządkowania prac KRRiT oraz warunki do wprowadzenia zmian w ustawie o rtv.

Na pytanie co prezydent sądzi o decyzji Włodzimierza Czarzastego, który będąc członkiem Rady powołanym przez prezydenta, nie podał się do dymisji, Szymczycha odpowiedział, iż jest zdziwiony, że z Rady chcieli odejść ludzie najbardziej kompetentni (Danuta Waniek i Waldemar Dubaniowski, których dymisję prezydent odrzucił).

Foto: Archiwum RMF

08:00