Na Litwie mają powstać prywatne więzienia. Projekt, który umożliwi przedsiębiorcom prowadzenie zakładów karnych, przygotowuje litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem, więzienia - przeznaczone łącznie dla 200-300 osób – mają powstać w miastach Plunge i Rukla. Osadzeni w nich skazańcy mieliby pracować w firmach właścicieli więzień, równocześnie podnosząc swoje umiejętności i uzupełniając wykształcenie.

W maju na Litwie wejdą w życie znowelizowane kodeksy, które przewidują wprowadzenie nowego systemu karania za mniej groźne przestępstwa. Według litewskiego ministra sprawiedliwości, alternatywne kary, takie jak praca w służbach miejskich czy ograniczenie wolności, pozwolą na zaoszczędzenie przez państwo znacznych sum pieniędzy. Obecnie roczne nakłady na litewskie więzienia wynoszą około 50 mln litów.

Ponadto pozwolą rozładować przepełnione na Litwie więzienia. W litewskich zakładach karnych przebywa w tej chwili około 11,8 tys. więźniów.

20:30