7 dni od wysłania pisemnego uzasadnienia wyroku na Lwa Rywina skazany na 2 lata więzienia producent filmowy nie wybiera się za kratki. A prokuratura nie zamierza ścigać grupy trzymającej władzę, której wysłannikiem miał być Rywin.

Sąd ma dwa tygodnie – od daty dostarczenia skazanemu uzasadnienia wyroku – na rozstrzygnięcie, czy i kiedy skazany trafi do więzienia. Ratunkiem dla Rywina może być jego zły stan zdrowia, dokumentacja lekarska trafiła już do sądu. Gdyby rzeczywiście kondycja producenta była tak zła jak twierdzi, wyrok mógłby zostać odroczony.

Na uzasadnienie wyroku wciąż czeka prokuratura. Bez niego śledczy nie mogą podjąć decyzji, czy wznowić śledztwo, które miałoby ustalić, czy istniała, a jeśli tak, to kto należał do słynnej grupy trzymającej władzę. Według raportu posła Zbigniewa Ziobry, Rywina do Agory wysłała grupa, w której skład wchodzili Leszek Miller, Aleksandra Jakubowska, Lech Nikolski, Robert Kwiatkowski i Włodzimierz Czarzasty.