Najczystsze kąpieliska w całej Unii Europejskiej znajdują się w Grecji. Najgorzej jest w nowych krajach Wspólnoty – oceniła Komisja Europejska w dorocznym raporcie dotyczącym kąpielisk unijnych państw.

Zbadano zarówno wody przybrzeżne w morzach, jak i kąpieliska słodkowodne. Jakość tych pierwszych jest bardzo dobra. Niemal wszystkie spełniają unijne normy. Jakość wód w UE jest dość dobra. Dotyczy to głównie wód przybrzeżnych. Wskaźnik spełnienia norm wynosi 96,7 %. Jest to wynik zbliżony do rezultatów z lat poprzednich - stwierdził Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska.

Najmniej zanieczyszczone zbiorniki słodkowodne oprócz Grecji ma Austria, Finlandia, Szwecja, Holandia. Czarną owcą raportu jest Słowacja, gdzie zanotowano najniższy wskaźnik wypełnienia unijnych norm - tylko 22 procent. W zestawieniu nie ma Polski, Malty, Węgier i Łotwy, bo nie dostarczyły danych o stanie swoich wód, albo zrobiły to nie tak jak należy.