Marian Grzybowski i Adam Jamróz, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego umieszczeni w zeszłym tygodniu w katalogach IPN, wyjaśniają swoją przeszłość. Według IPN, sędziowie byli zarejestrowani przez wywiad PRL jako jego "kontakty operacyjne". Nie ma mowy o ich współpracy, a jedynie o zarejestrowaniu. Sędzowie domagają się od prezesa IPN uzupełnienia danych w katalogu.

Sędzia Adam Jamróz tłumaczy, że odmówił współpracy ze służbami PRL

Sędzia Marian Grzybowski mówi, że nie ma świadomości, jakoby został zarejestrowany jako