Bułgaria zgodziła się wyłączyć dwa reaktory w swojej zbudowanej według projektu radzieckiego elektrowni atomowej w Kozłuduju. W tym roku wyłączone zostaną pierwsze dwa reaktory w elektrowni. Pracować będą reaktory pięć i sześć, które są nowocześniejsze.

Usunięta została tym samym główna przeszkoda w staraniach Bułgarii o członkostwo w Unii Europejskiej w roku 2007.

Bułgaria, która razem z Rumunią została wyłączona z pierwszej fazy poszerzenia Unii zastrzegła sobie jednocześnie prawo do zorganizowania inspekcji, która stwierdzi, czy reaktory faktycznie są niebezpieczne.

Sprawa zamknięcia elektrowni w Kozłoduju jest o tyle trudna dla Bułgarii, że siłownia ta produkuje około 40 procent prądu w całym kraju.

01;00