„Podatek a dobro powszechne" - broszura o takim tytule ukazała się w Wielkiej Brytanii. Jej autorem nie jest jednak urząd ministra finansów, lecz... Kościół katolicki.

Zdaniem brytyjskiego Kościoła katolickiego społeczeństwo nie powinno traktować podatków, jako niesprawiedliwej kary. Są one bowiem słuszną częścią czynnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Broszura nie tylko zachwala podatki, ale umieszcza je także konkretnie w sensie jednego z dziesięciu przykazań. Jak twierdzą teologowie, w słowach „miłuj bliźniego swego” kryje się zasadność podatku – jeśli go nie płacisz, skazujesz innych na mniejszą opiekę państwa i co za tym idzie, uboższe życie.

13:00