Ustawa o wakacjach kredytowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy, które pozwalają m.in. na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez osiem miesięcy, wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w czwartek wieczorem została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Daje ona osobom spłacającym kredyt na mieszkanie w złotych możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, a także zwiększa o 1,4 mld zł środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto ustawa wydłuża z 31 lipca do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych.

Zgodnie z zapisami opublikowanej ustawy, wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez osiem miesięcy: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Ustawa zakłada też wzrost środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonych na dopłaty dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.

Z dopłat z FWK mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej, jak i obcej. Maksymalne wsparcie z tego funduszu wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po dwóch latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona.

Złożenie wniosku o wsparcie z FWK będzie możliwe także online.

W ustawie zawarto też zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony również VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Zgodnie z zapisami ustawy jej przepisy wejdą w życie po 14 dniach od momentu złożenia podpisu prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Aby zawiesić spłatę rat, trzeba złożyć wniosek przed terminem płatności. To oznacza, że osobom, którym termin zapadalności kredytu wypada 1 sierpnia, zostaną jedynie dwa dni na złożenie wniosku o wakacje kredytowe - czwartek 28 lipca oraz piątek 29 lipca. Jeśli nie zdążymy tego zrobić przed datą spłaty kredytu, to przepadnie nam jeden miesiąc wakacji kredytowych. To wynika z harmonogramu zawartego w ustawie:

"Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy; 

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale"

O ile w przypadku ostatniego kwartału tego roku oraz w przypadku roku 2023 będzie można wybrać, w których miesiącach chcemy zawiesić spłatę rat, o tyle aktualnie, w bieżącym kwartale - tego wyboru nie mamy. Może to być sierpień i/lub wrzesień. A więc jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku na czas, to sierpniowe odroczenie spłaty raty nam przepadnie.

Zawieszenie raty - automatyczne

Zawieszenie spłaty rat odbywa się na wniosek kredytobiorcy. Może to być wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, również za pomocą bankowości elektronicznej. Zapewne to rozwiązanie banki będą preferować i dodadzą odpowiednie opcje na naszym koncie bankowym w internecie lub w aplikacji mobilnej.

We wniosku trzeba oznaczyć zarówno kredytobiorcę, bank, jak i numer umowy kredytowej.

We wniosku musi się także znaleźć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które mówi o tym, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Rata zostaje zawieszona w momencie wpływu wniosku, automatycznie, choć bank będzie miał 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Mogą z nich skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach, który jest przeznaczony na zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych. I to jest kluczowy zapis - zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe nie przysługują, jeśli kredyt został przeznaczony na zakup mieszkania do celów inwestycyjnych, np. wynajmu. Raty kredytu możemy odroczyć tylko dla jednego zobowiązania.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów "osoba, która ma kilka mieszkań, może skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli kredyt wzięła na mieszkanie, w którym mieszka. Jeśli jednak taka osoba spłaca kredyt na mieszkanie, które wynajmuje, to nie może skorzystać z wakacji kredytowych".

Zawiesić można spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego. Odpadają kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne oraz refinansowanie.

Nie da się zawiesić także składek ubezpieczeniowych dołączonych do kredytu.

Jest jeszcze jeden warunek - wakacje kredytowe przysługują osobom, które wzięły kredyt przed 1 lipca 2022 roku.