Wakacje kredytowe coraz bliżej. Od 1 sierpnia tego roku kredytobiorcy złotowi będą mogli wnioskować o wakacje kredytowe. Na czym one polegają? Kto może z nich skorzystać i czy może to w przyszłości wpłynąć na zdolność kredytową? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym artykule.

Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy można składać wniosek

Sejm na początku czerwca uchwalił ustawę, która wprowadza wakacje kredytowe. Możliwość skorzystania z nich miałyby osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023). 

W ubiegłym tygodniu Senat zgłosił poprawki do tej ustawy - zgodnie z jedną z nich wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny, także tych zawartych przed rokiem 2017.

Sejm będzie rozpatrywał senackie poprawki na najbliższym posiedzeniu, w dniach 6-7 lipca. Później przepisy mają trafić do podpisu prezydenta.

Przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tzw. wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku.

Czym są wakacje kredytowe? Kto może z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe mają na celu m.in. wsparcie osób, które zaciągnęły złotowe kredyty hipoteczne. Umożliwiają one zawieszenie spłaty kredytu na cztery miesiące - zarówno w 2022, jak i w 2023. W sumie kredytobiorca nie spłaca więc aż ośmiu rat do końca 2023 roku.

Warunkiem, by móc skorzystać z wakacji kredytowych jest dotychczasowe terminowe spłacanie rat

Skorzystanie z wakacji kredytowych oznacza zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny. Wakacje będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin spłaty ma być przesuwany bez dodatkowych odsetek.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy. To może jednak ulec zmianie, jeśli przejdą senackie poprawki. Te zakładają, że wakacje kredytowe będą także skierowane do tych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości, ale również na utrzymanie prawa związanego z nieruchomością mieszkalną, a także na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Czy wakacje kredytowe będą dla umów zawartych przed 1 lipca?

Osoby, które mają kilka kredytów hipotecznych, będą mogły wnioskować o wakacje kredytowe wyłącznie dla jednego z nich. 

Co ważne: wakacje kredytowe będą przysługiwać osobom posiadającym kredyty hipoteczne w polskiej walucie. Jest jeszcze jeden warunek:  umowy kredytowe muszą być zawarte przed 1 lipca 2022 roku i - jak czytamy w ustawie "jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty".

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Ustawowe wakacje kredytowe mają być dostępne od 1 sierpnia 2022 roku. 

By z nich skorzystać, należy przesłać wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Ma w nim być zawarta informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu, a także oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Dokument powinien zawierać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem doręczenia wniosku. Bank będzie miał 21 dni - od dnia doręczenia wniosku - na jego potwierdzenie. 

Jak to wpłynie na zdolność kredytową?

Często pojawia się pytanie, czy skorzystanie z wakacji kredytowych może utrudnić zaciągnięcie kolejnego kredytu czy zakupy na raty

Pytana o to przez TVN24 przedstawicielka BIK Aleksandra Stankiewicz-Billewicz odpowiada że "decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank w oparciu o przyjęte w danym banku kryteria, oraz w momencie i procesie rozpatrywania wniosku o kredyt".

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz mówi: Jeżeli klient przychodzi o banku i mówi, że ma kłopoty, nie może regulować regularnie zobowiązań, to jest sprawą oczywistą, że taka informacja jest odnotowywana w systemach, że klient ma jakieś kłopoty, a scoring ma to do siebie, że wszystkie istotne informacje, czy podatkowe, czy ZUS-owskie, czy związane z pracą, rzutują na scoring, ale będziemy się zachowywali ostrożnie.