W Brukseli trwa spotkanie ministrów finansow całej Unii Europejskiej, któremu przewodniczy Jacek Rostowski. Dziś ministrowie 27 krajów mogą co najwyżej uzgodnić sposób dokapitalizowania banków, bo to leży w gestii całej Unii. Natomiast decyzje w najważniejszych sprawach będą zapadać już bez naszego udziału - jutro na szczycie państw eurolandu lub w dwustronnych rozmowach kanclerz Merkel z prezydentem Francji.

Chodzi o to, jak duże mają być straty banków. Mówi się o konieczności umorzenia połowy greckich długów. Jednak zasadnicza sprawa, czyli wzmocnienie Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej zależy od porozumienia między Francją a Niemcami. Dzisiaj będą rozmawiać o tym przywódcy obu krajów, jednak decyzje mają zapaść najwcześniej w środę.

Berlin stanowczo sprzeciwia się francuskim planom drukowania euro przez Europejski Bank Centralny w celu ratowania w przyszłości Włoch czy Hiszpanii.