Niepokojący odwrót rządu Leszka Millera od prywatyzacji zauważa raport Komisji Europejskiej na temat inwestycji zagranicznych w Polsce. Raport został przygotowany na wniosek Holandii, która zarzuciła polskiemu rządowi niedotrzymanie umowy na sprzedaż akcji PZU holenderskiemu konsorcjum Eureko.

Raport ten mówi, że przez ostanie lata prywatyzacja w Polsce była znaczącym sukcesem, zwłaszcza w takich sektorach jak bankowość czy telekomunikacja. Jednak od stycznia, kiedy rząd Leszka Millera zaczął wdrażać nowy program gospodarczy pojawiło się ryzyko odwrócenia od tej pozytywnej tendencji.

Komisja Europejska zarzuca rządowi wyhamowanie prywatyzacji sektora finansów oraz kwestionuje zasadność konsolidacji firm państwowych przed ich prywatyzacją.

O Eureko raport nic nie wspomina, ponieważ nie wymienia się w nim z nazwy żadnej zagranicznej firmy, które poskarżyły się Komisji Europejskiej. W dokumencie można jednak znaleźć łatwo czytelne aluzje.

Raport ostrzega, że państwo jako większościowy właściciel prywatyzowanych firm powinien przestrzegać prawa, unikać politycznych nominacji z zarządach, oraz powinien unikać sztucznego podtrzymywania zatrudnienia.

Foto: Archiwum RMF

14:45