Miłość - miłością, a majątek - majątkiem. W ramach cyklu Twoje Pieniądze w Faktach RMF FM mówimy o usługach notarialnych. Jedną z nich jest majątkowa umowa przedmałżeńska. Ważna pod warunkiem potwierdzenia przez notariusza.

W Polsce prawo stanowi, że ślub łączy automatycznie majątki małżonków. Rozdzielenie praw majątkowych wymaga zatem osobnej umowy zawartej przed ślubem u notariusza w obecności obu zainteresowanych stron.

Generalnie, to jest właśnie wykorzystanie umowy w celu ochrony tego, który nie chce ryzykować przed skutkami działalności podejmowanej przez osobę bliską, ale jednak majątkowo może być ona traktowana jako osoba obca - wyjaśnia prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik.

Warto dodać, że intercyza powoduje, iż małżonkowie nie odpowiadają solidarnie za wzajemne długi, ale przy rozdzielnych majątkach nie można też wspólnie rozliczać podatków, ani wspólnie wykazać w banku zdolności kredytowej. 

SPRAWDŹ, JAK ZAŁOŻYĆ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ