​Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie - poinformowała Rada po zakończonym w piątek dwudniowym posiedzeniu.

Oznacza to, że stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniem ekonomistów. .

Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych.

(MKam)