Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach, który zakłada, że weryfikacji rent inwalidzkich podlegaliby renciści, uznani za trwale niezdolnych do pracy, którym brakuje ponad 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zmienione zostaną też zasady łączenia emerytur i rent z pracą. Projekt zakłada, że jeśli w sumie dochody z nich przekraczałaby wysokość zarobków uzyskiwanych przed otrzymaniem świadczenia, to emerytura lub renta ulegałaby zmniejszeniu, a następnie zawieszeniu.

Co o tym myślą renciści? Posłuchaj rozmowy reportera RMF Daniela Wołodźki z panem Stefanem, rencistą dorabiającym sobie na jednym z parkingów w Olsztynie: