Polscy rolnicy muszą mieć możliwość pełnego konkurowania z rolnikami Unii Europejskiej. Taka jest podstawowa konkluzja dzisiejszych obrad Komitetu Integracji Europejskiej. Zakończyły się one w Warszawie.

Komitet debatował nad polskim stanowiskiem wobec unijnej propozycji 25-procentowych dopłat do produktów rolnych. Wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom nie zajęto ostatecznego stanowiska. Stało się tak dlatego, ponieważ Komitet uznał, że nie będzie niczego sugerował. Pozostawi w tej kwestii wolną rękę rządowi, który swoją odpowiedź da w najbliższy poniedziałek. Jedno jest jednak już teraz pewne: 25-procentowe dopłaty do polskiego rolnictwa Polska uzna za niewystarczające. Być może jednak rząd naszego kraju pogodzi się z taką wysokością dopłat, ale wtedy w zamian zażąda zmniejszenia wysokości składki członkowskiej Unii, albo zostawienia, przynajmniej na jakiś czas, ceł na produkty rolne. Tymczasem w minioną sobotę Rada Naczelna PSL zaapelowała do wszystkich ugrupowań politycznych, związków zawodowych i organizacji rolniczych o zawiązanie koalicji na rzecz wynegocjowania najkorzystniejszych warunków członkostwa w Unii Europejskiej. Posłuchajcie też relacji warszawskiego reportera RMF, Konrada Piaseckiego.

16:15