O 30 procent powiększył się w ostatnich dwóch latach legalny rynek obrotu olejem napędowym. PKN Orlen informuje, że jest to efekt przepisów eliminujących szarą strefę zaproponowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Wprowadzony przez rząd tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego (ON) powiększył się o ok.30 proc., co było jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe GK ORLEN w okresie ostatnich dwóch lat - podkreśla Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN, ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw Robert Czekaj.

Jak oblicza spółka, od II kwartału 2016 roku do II kwartału roku 2018, przychody grupy wzrosły aż o 38 procent. PKN Orlen informuje też o zwiększonym zapotrzebowaniu na paliwa w Polsce - konsumpcja wzrosła o 20 procent.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa na rynku polskim, obecny Zarząd PKN ORLEN, pod kierownictwem Daniela Obajtka, podjął decyzję o zwiększeniu importu paliw z europejskich rafinerii Grupy ORLEN. To umożliwiło maksymalne wykorzystanie instalacji należących do GK ORLEN i pozytywnie wpłynęło na wyniki generowane przez spółki Grupy - zaznaczają przedstawiciele grupy.

PKN zauważa, że rok 2017, był pierwszym, w którym od początku funkcjonowały przepisy pakietu paliwowego. Efektem był przekraczający oczekiwania bardzo dynamiczny, aż 20 proc. wzrost konsumpcji.  Nie był związany z klasycznymi czynnikami wpływającymi na popyt, takimi jak wskaźniki gospodarcze czy zmiany struktury floty samochodowej. Wzrost legalnej sprzedaży paliw udało się utrzymać, na czym zyskała cała branża, nie tylko PKN Orlen - ocenił Koncern.

Było to możliwe dzięki przygotowanym i wdrożonym przez premiera Mateusza Morawieckiego przepisom w zakresie eliminowania szarej strefy w obrocie paliwami - czytamy w komunikacie.

W opinii PKN Orlen poziom zużycia paliw w Polsce był w ostatnich latach zaburzony właśnie przez istnienie szarej strefy.

PKN Orlen, powołując się na oficjalne dane Agencji Rynku Energii S.A. przewiduje, że konsumpcja oleju napędowego w latach 2015-2018 wzrośnie o ok. 43 proc., przy wzroście PKB o ok. 13 proc. w tym samym okresie. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek ON powiększył się o ok. 30 proc. w tych latach - ocenił koncern.

"Pakiet paliwowy" - to nowelizacja, z lipca 2016 roku, ustawy z o podatku od towarów i usług. Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2016 roku. Jej podstawowym celem jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Nowelizacja wprowadziła przyspieszony VAT - musi być on zapłacony w ciągu 5 dni od przywozu paliwa do kraju, a nie miesiąc lub kwartał po sprzedaży. Wymogiem wprowadzonym przez ustawę jest również to, aby koncesje na obrót paliwami z zagranicy przyznawane były wyłącznie podmiotom, które mają w Polsce siedzibę lub oddział.

Kolejne rozwiązanie, które pozytywnie wpłynęło na rynek paliw w Polsce, to "Pakiet energetyczny" z lipca 2016 roku. Akt ten wprowadził silny nadzór administracji nad pierwszą podażą paliwa na rynek, wprowadzono do ustawy prawo energetyczne dwie kategorie podmiotów przywożących do Polski paliwa spoza granic kraju. Włączono przedsiębiorców logistyki paliwowej w proces weryfikacji klientów i legalności pochodzenia paliw w procesie jego podaży na rynek. Co do zasady, regulację rynku oparto o maksymalną jawność i transparentność danych o rynku i podmiotach rynkowych oraz gromadzonych i przetwarzanych przez organy administracji co ma sprzyjać jego transparentności oraz budować mechanizmy samoregulacji rynku opartą o weryfikację podmiotów działających na rynku paliw ciekłych przez samych uczestników rynku. Ustawa wprowadziła silną kompetencję kontrolną Prezesa URE. Ustawa wprowadziła instytucję obligatoryjnego blendingu biokomponentów (50 proc. realizacji NCW w skali roku) do paliw ciekłych od stycznia 2017 roku.

Z kolei tzw. SENT to ustawa z marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Na jej mocy podmioty gospodarcze zostały zobligowane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów tzw. "wrażliwych" (paliwa, alkohol, oleje roślinne), dokonywanych po drogach publicznych i sieci kolejowej.

(az)