Polska ma dziś zgromadzone około 316 miliardów złotych rezerw walutowych - pisze "Gazeta Wyborcza". Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ich utrzymanie jest zbyt kosztowne.

W związku z obniżeniem dochodowości aktywów, w których lokowane są rezerwy, od 2012 roku wynik z ich lokowania nie pokrywa kosztów związanych z ograniczaniem nadpłynności sektora bankowego - wytknęła NBP w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

W tej sytuacji bank centralny nie powinien już zwiększać poziomu rezerw walutowych państwa, bo ich utrzymywanie jest bardzo kosztowne - zaleca NIK.

(mn)