Podniesiona zostanie wysokość spadków i darowizn, od których nie trzeba odprowadzać podatku. W czwartek Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną, nowelizującą kilkanaście ustaw. Wśród zmian wprowadzanych ustawą jest m.in. podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn.

Zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób

Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób

Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r. 

Do tego czasu obowiązują następujące kwoty wolne od podatku.

  • 10 434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7 878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5 308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn, podział na grupy podatkowe

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mamy co do zasady trzy grupy podatkowe, do których zalicza się (zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. ustawy) :

  • Grupa I - małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • Grupa II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • Grupa III - innych nabywców.Opracowanie: