Już od 1 lipca można składać wnioski o pieniądze z rządowego programu Dobry Start, który jest znany również pod nazwą 300+. Jak to zrobić? O czym trzeba pamiętać?

Dobry Start: Komu przysługuje to świadczenie?

Pieniądze z programu Dobry Start -300 zł - przyznawane są raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. 

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. 

Rodziny otrzymują świadczenie Dobry Start bez względu na dochód. 

Pieniądze z programu Dobry Start nie przysługują na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Program Dobry Start nie obejmuje szkół wyższych - w związku z tym pieniądze nie przysługują rodzicom studentów. 

Od 2019 roku wsparcie z programu Dobry Start przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Pieniądze z programu Dobry Start są zwolnione z opodatkowania. To oznacza, że rodzina otrzyma świadczenie w pełnej wysokości.

Dobry Start: Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. 

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie miasta/gminy lub za pośrednictwem poczty. 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Dobry Start: Kiedy rodzina otrzyma pieniądze?

Złożenie wniosku pieniądze z programu Dobry Start w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dobry Start: Jak wygląda wniosek?

Wzór wniosku o pieniądze z programu Dobry Start można pobrać tutaj.