W piątek Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy cen gazu i prądu na przyszły rok. Wg wyliczeń URE od 1 stycznia 2022 r. rachunki za prąd rosną przeciętnie o 21 zł miesięcznie. Z kolei rachunek za gaz będzie wyższy - dla osób korzystających z kuchenek - o około 9 złotych miesięcznie.

Dzięki osłonie antyinflacyjnej klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jak zauważa PGE w komunikacie, zatwierdzone taryfy dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będą oznaczać wzrost netto na rachunku średnio o ok. 21 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe rozliczające się w taryfie G11, przy zasilaniu jednofazowym i sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rodzina 2+2). Oznacza to średnioroczny wzrost rachunku klienta o ok. 23,5 proc.

"Jednocześnie PGE przygotowuje się do wprowadzenia Tarczy antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł" - wskazano.

Spółka poinformowała, że PGE razem z pierwszymi fakturami obejmującymi nowe stawki skieruje do klientów szczegółową komunikację pokazującą, jak działają rządowe mechanizmy wsparcia w zakresie Tarczy antyinflacyjnej.

PGE tłumaczy, że wzrosty uśrednionych stawek spowodowane są głównie gwałtownymi skokami cen uprawnień do emisji CO2. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły. Wyjaśniono, że w ciągu ostatniego roku koszt emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2.

JAKIE PODWYŻKI OD NOWEGO ROKU? TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY 

Spółka wyliczyła, że 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE; 25 proc. to pozostałe koszty związane z produkcją energii; 8 proc. stanowią koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE; 6 proc. to koszty własne sprzedawców energii (obsługa Klienta, zatrudnienie); 1 proc. to akcyza; 1 proc to marża sprzedawców energii.

"Wzrost stawek w obszarze dystrybucyjnym spowodowany jest głównie potrzebami inwestowania w infrastrukturę sieciową, w celu dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego" - napisano.

"Wyższe stawki za energię elektryczną odnotowywane są nie tylko w Polsce, ale również w krajach należących do Unii Europejskiej oraz w innych regionach świata, niezależnie od dominującej technologii wytwarzania energii elektrycznej (gaz, atom, węgiel)" - dodano.

Firma przypomina, że w ramach prac legislacyjnych finalizowany jest projekt dotyczący zmian w ustawie o podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to reakcja na rosnące ceny paliw i energii elektrycznej, tak aby ochronić budżety gospodarstw domowych i firm.

"W ramach tych zmian nastąpi obniżenie stawki podatku VAT na energię elektryczną, a także zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Podatek VAT na dostawy energii elektrycznej został obniżony z 23 proc. do 5 proc. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r." - poinformowało PGE.

Poza tym, jak zaznaczono, od 1 stycznia 2022 r. rachunki za energię będzie można opłacać z pomocą dodatku osłonowego przygotowanego w ramach rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i progu dochodów. Żeby skorzystać z dodatku osłonowego należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy i złożyć odpowiedni wniosek - podaje PGE.

Klienci Taurona zapłacą od 1 stycznia ok. 6 zł więcej za prąd

Po zatwierdzeniu nowych taryf sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, dzięki antyinflacyjnym inicjatywom rządu klienci Taurona od 1 stycznia zapłacą około 6 złotych więcej miesięcznie - poinformował Tauron w piątkowym komunikacie.

Dodano, że nowe taryfy prezesa URE będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Dla statystycznego gospodarstwa domowego (rodzina 2+2) Taurona, zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będzie to oznaczać wzrost rachunku średnio - w pierwszym okresie obowiązywania rozwiązań - o ok. 6 zł miesięcznie.

"Wzrost cen energii elektrycznej wynika przede wszystkim z realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te muszą kupować uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły, o ponad 80 proc., i dziś jednostkowy koszt uprawnień to prawie 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się aż w połowie z kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, a tylko jego druga część to faktyczny koszt jej produkcji. Koszt takiej polityki klimatycznej Unii Europejskiej obciążają statystycznego klienta w naszej części Europy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Taurona Rafał Soja.

Jak poinformowała spółka, rozwiązania przygotowane w rządowej tarczy antyinflacyjnej zakładającej obniżenie stawki VAT na dostawy prądu do 5 proc. do końca marca 2022 r. i zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r. spowodują, że realnie od 1 stycznia klienci Taurona zapłacą za energię elektryczną o około 6 złotych więcej.

"Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen energii jest sytuacja na rynku gazu. Jest ona w dużej mierze wywołana czynnikami politycznymi. Szczególnie chodzi tu o ograniczanie dostaw przez rosyjski Gazprom. Drastyczny wzrost cen gazu, który przekracza obecnie 700 proc. w stosunku do poprzedniego roku doprowadził do ogromnego wzrostu cen energii elektrycznej w państwach UE, takich jak Niemcy, Włochy czy Hiszpania, które opierają swoją energetykę na gazie" - wyjaśnia cytowany w komunikacie rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

Jak informuje Tauron, regulacje unijne prowadzące do stworzenia wspólnego europejskiego rynku energii prowadzą w konsekwencji do przeniesienia wysokich cen z państw zachodniej Europy do Polski.

Spółka wyjaśnia, że rachunek za prąd składa się z części sprzedażowej oraz dystrybucyjnej. Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się również stawka opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty mocowej, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawek opłat sieciowych, tj. wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i kosztów zakupu usług obcych.