Gigantyczną podwyżkę cen gazu ogłosił Urząd Regulacji Energetyki. To średnio aż 54 procent. Wcześniej poznaliśmy podwyżkę cen prądu. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd i gaz w 2022 roku.

Stawka taryfy za paliwo gazowe rośnie o ok. 83 proc. netto, w sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc.

W nowej taryfie PGNiG ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., stawki opłat abonamentowych natomiast pozostały na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu - na który składa się cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa - o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych.

Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa - największego dystrybutora gazu - na 2022 r.

Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio o 3,6 proc.

Jak podwyżka gazu przełoży się na rachunki?

Jeżeli mamy w domu kuchenkę gazową - średnio miesięcznie - zapłacimy więcej o około 9 złotych. Jeżeli ogrzewamy dom gazem ziemnym rachunek wzrośnie o około 175 złotych miesięcznie. W skali roku daje to ponad 2 tysiące złotych więcej.

Wyliczenia te są jednak mocno uśrednione.

Według wyliczeń URE, dla statystycznego odbiorcy płatność będzie wyższa o 41 proc. Dla odbiorców z grupy używającej gazu m.in do podgrzewania wody płatność wrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, np. do ogrzewania gazem domów nowa taryfa oznacza wzrost płatności o 58 proc.

Jak przypomniał URE, regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu.

Urząd podkreślił, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 r. stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów - odbiorców paliw gazowych.

Drastyczna podwyżka cen prądu. O ile wzrosną rachunki w 2022 r.?

Prezes URE zatwierdził również w piątek wzrost taryf za energię elektryczną dla czterech sprzedawców z urzędu i taryf dystrybucyjnych dla pięciu dystrybutorów. Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia 2022 r. o 37 proc., a rachunki za energię - średnio o 24 proc.

Nowa taryfa

Jak podało URE, w wyniku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na obrót energią elektryczną na 2022 r. odbiorcy w podstawowej dla gospodarstw domowych grupie G11, dla których tzw. sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej, co przekłada się na 37-proc. wzrost.

Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc., nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia 2022 r. o 37 proc., a rachunki za energię - średnio o 24 proc.

Taryfy zatwierdzane przez regulatora czterem tzw. sprzedawcom z urzędu mają zastosowanie dla 9,8 mln odbiorców w gospodarstwach domowych, czyli 63 proc. z 15,6 mln wszystkich klientów w grupie gospodarstw domowych. Z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE, korzysta już ponad 37 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych w naszym kraju - ponad 5,8 mln.

Zatwierdzone przez Prezesa URE 17 grudnia stawki taryf wyliczone zostały na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zatwierdzenia taryfy, zgodnie z którymi akcyza wynosi 5 zł za MWh energii. Rząd planuje czasowo znieść te stawki od 1 stycznia 2022 r.

Czy tarcza nam pomoże?

Wysokie ceny energii to nie jedyny problem. W górę poszły też m.in. ceny paliw czy żywności. Rząd zapowiadał, że przynajmniej część podwyżek uda się zrekompensować dzięki tarczy antyinflacyjnej.

Składa się na nią sześć elementów, m.in. czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i czasowe zwolnienie ich z podatku od sprzedaży detalicznej, czasowe obniżenie stawki VAT na gaz oraz czasowa zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych, a także tzw. dodatek osłonowy.

Wg. części ekonomistów, być może dzięki tarczy antyinflacyjnej podwyżki rachunków rozłożą się w czasie, ale nie wyhamuje to samej inflacji.

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż energii z 23 do 5 proc. oraz zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r. Znaczna grupa odbiorców będzie również mogła w 2022 r. skorzystać z dodatków osłonowych - przypomina URE.

GUS o inflacji w listopadzie

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. wzrosły rdr o 7,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał w grudniu Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 7,7 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.

­