Nawet przy dalszym wzroście kursu franka zdecydowana większość spłacających frankowe kredyty nie powinna mieć kłopotów z ratami. Dlatego część ekonomistów odrzuca propozycje, by pomagać wszystkim frankowym kredytobiorcom.

Zamiast odciążać wszystkich kredytobiorców, trzeba pomóc tym, którzy przez kredyt we frankach już bankrutują. Według części ekspertów, należałoby potraktować ich podobnie jak osoby, które ogłaszają upadłość konsumencką. Część długu mogłaby wtedy zostać umorzona a drogę wyjścia z bankructwa wskazywałby plan naprawczy.

W tym planie naprawczym w sporej części powinien uczestniczyć bank, który udzielił tego kredytu. Mogłaby w tym też pomagać instytucja państwowa np. Bank Gospodarstwa Krajowego - mówi Halina Kochalska z Open Finance.

Kto powinien pokryć koszty ewentualnej pomocy dla frankowiczów? Głosuj w naszej sondzie i wpisuj komentarze pod artykułem.