Czekają nas niewielkie wahania stopy bezrobocia - przewiduje Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do najnowszych danych GUS. Według ekspertów z PIE, bezrobocie na początku przyszłego roku może wzrosnąć do 5,5 proc.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w sierpniu 2023 r. utrzymała się na poziomie 5,0 proc. - bez zmian względem lipca. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 782,5 tys. wobec 782,4 tys. osób miesiąc wcześniej.


Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia do listopada. We wrześniu dalej utrzyma się ona na poziomie 5,0 proc. Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5 proc., głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych - ocenił PIE w komentarzu.

Instytut zwrócił uwagę, że liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych. Spowolnienie gospodarcze sprawia jednak, że osobom wchodzącym na rynek jest trudniej rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia jest podobna do ubiegłego roku, podczas gdy bezrobotnych najczęściej ubywa wśród osób w wieku od 30 do 50 lat.

PIE wskazał, że w sierpniu do urzędów pracy wpłynęło 95 tys. nowych ofert pracy - to o 2,3 proc. mniej niż rok temu. Spadek dotyczył jednak głównie zatrudnienia w sektorze publicznym.

Warto zauważyć, że nawet obecnie, w dołku spowolnienia, liczba ofert pracy jest o około 45 proc. wyższa niż w 2012 r. W efekcie konsekwencje słabszego wzrostu gospodarczego dla rynku pracy będą dużo słabsze niż w kryzysie zadłużenia strefy euro - dodano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.

KIG: Stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,1 proc.

Stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,1 proc. przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób - prognozuje Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), odnosząc się do opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

Sierpień to okres, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem wciąż jeszcze poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie nieco już słabiej oddziaływał - napisano w komentarzu do danych GUS.

Według KIG liczba pracujących wynosząca około 14 mln 868 tys. osób była w sierpniu wyższa niż przed rokiem o 157 tys., czyli 1,07 proc. Aktywnych zawodowo było w końcu lipca 15 mln 650 tys. osób - około 133 tys. i 0,86 proc. więcej niż przed rokiem.

Eksperci wskazali, że wiosną i latem sytuacja na rynku pracy poprawia się z przyczyn sezonowych. Obecnie mamy lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego. Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1 proc. przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób - wskazano.