Jest alternatywa dla planu Hausnera - własny projekt przygotowało Centrum im. Adama Smitha. Zbierane są podpisy, by zgłosić go do Sejmu, jako projekt obywatelski. Plan przewiduje zmniejszenie bezrobocia w ciągu 3 lat z 20 do 4 proc.

Centrum chce rewolucji podatkowej – zniknąć ma PIT i CIT oraz „haracz” w postaci ubezpieczenia emerytalnego. W zamian obowiązywałby 25-proc. podatek od wynagrodzeń. Poza tym firmy płaciłyby tylko 1-proc. podatek od sprzedaży i 4,5-proc. od kapitałów własnych.

Hausner podatków nie rusza. Chce ciąć wydatki socjalne, zmienić waloryzację rent i emerytur, skończyć z zasiłkami przedemerytalnymi. Przy tych zmianach, dotyczących milionów rencistów i emerytów, cięcia w administracji wydają się śmieszne.

Plan Centrum daje możliwość pełnego zrównoważenia ponad 40-mld. dziury budżetowej w ciągu kilku lat. Plan Hausnera ma dać 30 mld zł oszczędności w ciągu 4 lat.

Hausner przerzuca większość cięć na 2006 rok, kiedy SLD zapewne nie będzie już rządzić. Plan Centrum zakłada oszczędzanie już od początku przyszłego roku.

08:05