Niespodziewany rezultat badań genetycznych szczątków angielskiego króla Ryszarda III. Znaleziono je 3 lata temu pod parkingiem w Leicester. Nie ma wątpliwości, co do jego tożsamości, natomiast pojawiły się inne i to bardzo zaskakujące.

Żeński materiał genetyczny króla przetrwał do dziś, natomiast męski nie. Oznacza to, że jeden potomków Ryszarda III mógł być z nieprawego łoża. Stawia to znak zapytania nad sukcesją dynastii Tudorów, która nastała po śmierci króla, a w konsekwencji nawet nad koroną obecnie panującej królowej Elżbiety II.

Uczeni nie są w stanie określić, w którym miejscu drzewa genealogicznego Ryszarda III doszło do tej seksualnej niedyskrecji. Zdaniem ekspertów, po tylu wiekach i wydarzeniach historycznych, kwestia dziedzictwa tronu w tej sytuacji jest czysto akademicka.

Obszerny materiał na temat genetycznej identyfikacji szczątków Ryszarda III ukazał się w czasopiśmie naukowym Nature Communications. Ponieważ żyją potomkowie Ryszarda III, pierwotne badania prawie natychmiast i jednoznacznie zidentyfikowały szczątki króla.

Zginął on w bitwie pod Bosworth w 1485 roku. Został pochowany na teranie nieistniejącego opactwa Greyfriars. To na jego terenie zbudowano parking w Leicester.

(j.)