​Został tydzień na złożenie wniosku o stypendium solidarnościowe dla studentów i doktorantów wrocławskich uczelni. To ustanowiona przez miasto nowa forma wsparcia osób pochodzących z krajów, w których zagrożona jest demokracja lub toczy się wojna. Jest kierowana przede wszystkim do młodych ludzi z Ukrainy.

Wnioski mogą składać studenci będący po pierwszy roku studiów albo osoby na studiach doktoranckich.

We wniosku trzeba opisać swoje dokonania. Na przykład zaangażowanie we wsparcie działalności wolontaryjnej na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, ze względu na wojnę w Ukrainie - mówi Tomasz Janoś z Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Stypendium to 500 złotych wypłacane przez 9 miesięcy. Obecny budżet pozwala na jego przyznanie 40 studentom. Wnioski można składać do 24 maja we Wrocławskim Centrum Akademickim. Druki są do pobrania na stronie internetowej.

Jeszcze przed wybuchem wojny we Wrocławiu studiowało blisko 4 tysiące studentów z Ukrainy.